porno izle

Ahmet Akif Mücek

Ahmet Akif Mücek
1960 Elazığ doğumlu, 1978 yılı İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'na kayıt yaptırdı. Dev-Genç'te başlayan ve Devrimci Yol çizgisinde sürdürdüğü siyasi mücadele 12 Eylül hapishanelerinden başlayıp F tipi hapishaneler dahil olmak üzere yargılamalar, firar, sürgün yılları olarak devam etti. Yayın çalışmaları kapsamında Almanca’dan yaptığı çevirilerin yanı sıra Türkiye’nin politik-ekonomik siyasi yapısına dair üç kitabı Gökkuşağı Yayınları tarafından yayınlandı. Türkiye’de Askeri Darbeler (2009) 12 Eylül Askeri Darbesinin Ekonomi Politiği (2009) Asimetrik Savaş ve Provokasyon Süreci (2010) Son kitanı Ortadoğu'nun Globalleşmesi, Eylül 2014'te Belge Yayınları'ndan yayınlandı.
0 1771

Demokratik Kongre’den, binlerce gencin Şikago’da buluşarak bu aynasızlar şehrini beş gün boyunca alt üst edişinden bu yana nerdeyse bir yıl geçti. Eylem...
0 789

Türkiye’de AKP ve Erdoğan yönetiminin iktidarlarını konsolide etme ve Kürt meselesini ümmetçi siyasi-ideolojik perspektif doğrultusunda çözme niyeti olduğu herkesin malumuydu. Şimdilerde...
0 998

Geçtiğimiz yılın son aylarında Stockholm açıklarında bir Rus denizaltısı göründüğü ihbarı üzerine, günlerce, haftalarca süren bir bekleyiş ve heyecan dalgası tüm güvenlik...
0 962

Alman Die Welt gazetesinde yayınlanan bir analiz-yazıda Türkiye’nin başlattığı son hava saldırıları ve gözaltı furyası ve toplumsal muhalefete karşı yürütülen müsamahasız faşist-terörist...
0 831

Çevremizde olan-bitene şöyle gözucuyla bir baktığımızda önümüz-arkamız, sağımız-solumuz salt yakın coğrafyayla sınırlı tuttuğumuzda bile (gerçi bu yakın coğrafya yerkürenin fay hattının merkezini...
0 2427

“Düşük yoğunluklu savaş” kavramı, soğuk savaş dönemi tanımlamalarına uygun düşen, gerilla hareketleri ve halk isyanlarına karşı “terörizme karşı savaş” veya “ayaklanma bastırma”...
0 1163

ABD’nin PYD ile ilişkisi yeni başlamadı. Ancak Türkiye’de sol cenahta, siyasi tercihler sonucu bu konu nerdeyse “tabu” olarak görülüp, çoğu zamansessiz kalmak...
0 782

Kürdistan’ın bağımsızlık öyküsü 1991 Körfez savaşı esnasında başlatılmıştı. Bu tarihten itibaren de facto “bağımsız” bir ülke pozisyonunda olan Irak Kürdistanı, eş zamanlı...
0 976

Tunus’taki ayaklanmalar Mısır’da yankılanmış ve yol gösterici olmuştu. Koşulların müdahale için olgunlaştığını memnuniyetle müşahede eden Başkan Obama çatışmaların yoğunlaştığı bir aşamada Tunus...
0 1024

Neo-liberal politikaların uygulanması önünde oluşan/oluşabilecek örgütlü veya spontane dirençlerin aşılması için yürütülen çok yönlü politikalar bir dizi alt-başlıkla zenginleştirilmiştir. Klasik deyimle emekçi...