porno izle

Ahmet Akif Mücek

Ahmet Akif Mücek
1960 Elazığ doğumlu, 1978 yılı İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'na kayıt yaptırdı. Dev-Genç'te başlayan ve Devrimci Yol çizgisinde sürdürdüğü siyasi mücadele 12 Eylül hapishanelerinden başlayıp F tipi hapishaneler dahil olmak üzere yargılamalar, firar, sürgün yılları olarak devam etti. Yayın çalışmaları kapsamında Almanca’dan yaptığı çevirilerin yanı sıra Türkiye’nin politik-ekonomik siyasi yapısına dair üç kitabı Gökkuşağı Yayınları tarafından yayınlandı. Türkiye’de Askeri Darbeler (2009) 12 Eylül Askeri Darbesinin Ekonomi Politiği (2009) Asimetrik Savaş ve Provokasyon Süreci (2010) Son kitanı Ortadoğu'nun Globalleşmesi, Eylül 2014'te Belge Yayınları'ndan yayınlandı.
0 1151

Wall Street Journal’de (2014.11.17) yer alan “Küba Üzerine Bilinmesi Gereken Beş Husus” başlıklı makale Obama liderliğinde Amerikan emperyalizminin adayı yeniden işgalinde gerekli argümanlar sıralanmıştı. Bunlardan ilki, Küba’nın...
0 1780

  Petrol krizinde 1974 sonrasının belki en derin, kapsamlı rekabet ve yıkım süreci, yerkürenin dört bir yanında sürdürülen savaşların gölgesinde kaldı. Krizin...
0 1050

Bu konuda bir çok çaba sergilendi. Bu tür çabaların devam etmesi kaçınılmaz. Şimdiye kadar tüm devrimci örgüt, kurum ve partiler Türkiye ve...
0 1054

Sultanahmet katliamının Türkiye’nin kaotik bir sürece evrilmesinde oynadığı rolü vurgulamıştım. Artık “beklenmeyen” diyemeyeceğimiz bir destek Diyarbakır’da PKK’nin “feda eylemi” olarak nitelendirilen saldırısı sonucunda sivil ölümleriyle...
0 1006

Sultanahmet’te katliamı kimin yaptığı artık bu tür eylemlerde görüldüğü üzere çok fazla önem taşımıyor. IŞID söz konusu olduğunda bu türden katliamların yaşandığı...
0 1249

PKK, Öcalan’ın dediği gibi strateji değişikliğine gitti mi? Yaygın algıya bakarsanız doğru olduğu düşünülebilir. Bunu doğruladığı varsayılan en önemli unsur “Birleşik Kürdistan”...
0 1301

HDK 28 Aralık tarihli açıklamasında Roboski katliamına ve sorumlularına seslendi: “28-29 Aralık 2011’de, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki savaş uçağı, Şırnak’ın Uludere...
0 914

Bolivarcı Sosyalizm Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yeni Tarihsel Sınavların Öngününde! Daha önceleri Chavez’in karizmatik liderliğinde bir çok tarihsel eşik geçilmiş, emperyalizmin ve yerli...
0 1043

Tüm gözler Orta Doğu’ya çevrilmişken emperyalistlerin benzeri kavga, rekabet ve kapışmaları dünyanın dört bir yanında kıyasıya sürmektedir. Dolayısıyla birbirinden uzak farklı coğrafyalarda...
0 1010

IŞİD mahreçli katliamlar dizisinin Paris’te zirve yapmasıyla emperyalist projelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan sürekli terör politikası istikrar kazandı. Bu saldırının etki düzeyi ve...