porno izle
GÜNDEM

Bolivarcı Sosyalizm Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yeni Tarihsel Sınavların Öngününde!

Daha önceleri Chavez’in karizmatik liderliğinde bir çok tarihsel eşik geçilmiş, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin tüm provokatif çabaları boşa çıkartılmıştı. Ancak son olarak Venezuela’da gerçekleşen parlamento seçimleri ortaya hayli zor bir durum çıkardı.

Başkan Maduro’nun öncülüğünde halk güçleri ABD ve Kolombiya destekli muhalefeti ve para-militer güçlerin kaos planlarını bir kez daha boşa çıkartmak neo-liberal faşist politikaların uygulanması girişimlerine karşı koymak ve geri adım attırmak zorundalar. Yoksulların çıkarları ve Bolivarcı devrimin kazanımlarını korunabilmesi için bugünkünden daha ileri adımların atılması bir zorunluluktur.

Ancak güçlü bir karşı koyuşun örgütlenebilmesi halinde devrimin sahip olduğu toplumsal siyasal zemin güçlenebilecektir.

Bilindiği gibi burjuva demokrasileri veya sömürge ülkelerde hiç bir şey, hiç bir sorun tek başına parlamenter süreçlerde çözülmez. Hakim sınıflar devlet aygıtı vasıtasıyla tahakkümlerini sürdürecek bir çok dolambaçlı yol ve elemente sahiptirler.

Bu halkçı bir yönetimin uzun süredir işbaşında olduğu Venezuela açısından dış destekli muhalefet koalisyonuna karşı alınacak tedbirler ve yürütülecek mücadele açısından daha fazla geçerlidir.

Bu duruma nasıl gelindiği genel hatlarıyla biliniyor.

Bir kaç yıldır süregelen petrol fiyatlarındaki düşüş en büyük petrol üreticilerinden Venezuela’yı derinden etkiledi. Tek  gelir kapısı bu olunca halkçı yönetimin öngördüğü temel sorunları çözmekte belirleyici bir role sahip olan finansal destek yitirilmiş oldu.

Bilindiği üzere Venezuela’da yüksek oranlı enflasyon, konut sorunu, işsizlik, rüşvet ve yolsuzluk kronik vakalar olurken en çok kriminal olayların yaşandığı ülkeler arasında yer almaktadır.

Tabi bu çözülemeyen sorunlara ve yaşanan olumsuzluklara rağmen yoksullar ve geniş emekçi kesimler lehinde bir çok iyileştirmelerin yapıldığı, önemli kazanımların sağlandığı malumdur.

Ekonomik ve sosyal sorunların yanısıra ABD’nin uzun süredir sürdürdüğü program ilk sonuçlarını vermiş gözüküyor.

Ancak Ulusal Kongre’de ABD destekli sağcıların çoğunluğu ele geçirmeleri, 17 yıldır iktidarda olan Bolivarcı yönetimin teslim olması ve bu yönetimi destekleyen yoksulların kazanımlarını gönüllü olarak vereceklerini bunlardan vazgeçeceklerini düşünmek yanlış olur.

Venezuela seçimleri daha çok ekonomik ve sosyal sorunların aşılmasında Bolivarcı yönetime karşı bir uyarı olarak algılanmalıdır. Venezuela halkının eski açık sömürge, sömürü ve zulüm koşullarına dönmek isteyeceğine dair bir işaret görmek zor.

Bir çok eleştiri şaşırtıcı biçimde Maduro liderliğine yöneltilmektedir. Kimileri Maduro’yu pasifü edilgen davranmakla suçlarken, kimileri muhalefete karşı sert önlemler aldığı, ülkeyi kutuplaştırıcı politikalar izlediği görüşünü savunmaktadır. Liderliklerin rolünün politikaların uygulanmasında kısmi bir role sahip olduklarını düşünürsek, asıl belirleyici olanın Maduro’nun şahsıyla sınırlı olmadığı anlaşılacaktır.

Bu kısa değerlendirmede bir not düşülmesi gerekiyor, daha önceleri Orta Doğu’da “her taşın altında ABD’mi var” diyerek rahatsız olan tuzu-kuru solcu tipler bu seferde Latin Amerika’da ve özel olarak Venezuela’da ABD’nin işaret edilmesinden huzursuz oluyorlar.

Nerden gaz alıyorlarsa daha ileri gidiyorlar Kolombiya ve Peru’daki örgütlenmelere “terör örgütü” yaftası yapıştırıp peşisıra  bu ülkelerde bir “sol geleneğin varolmadığı “tespitini” yapıyorlar. Neyse Venezuela faslında ciddiye alınır bir tarafları olmamakla birlikte değinmiş olayım dedim.

Tek çözüm Bolivarcı halkçı yönetimin kendisini destekleyen yoksullarla birlikte sorunlarla yüzleşmesi ve aşmanın koşullarını yaratmasıdır.

Yorumlar

Yazan
Ahmet Akif Mücek
1960 Elazığ doğumlu, 1978 yılı İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'na kayıt yaptırdı. Dev-Genç'te başlayan ve Devrimci Yol çizgisinde sürdürdüğü siyasi mücadele 12 Eylül hapishanelerinden başlayıp F tipi hapishaneler dahil olmak üzere yargılamalar, firar, sürgün yılları olarak devam etti. Yayın çalışmaları kapsamında Almanca’dan yaptığı çevirilerin yanı sıra Türkiye’nin politik-ekonomik siyasi yapısına dair üç kitabı Gökkuşağı Yayınları tarafından yayınlandı. Türkiye’de Askeri Darbeler (2009) 12 Eylül Askeri Darbesinin Ekonomi Politiği (2009) Asimetrik Savaş ve Provokasyon Süreci (2010) Son kitanı Ortadoğu'nun Globalleşmesi, Eylül 2014'te Belge Yayınları'ndan yayınlandı.