porno izle
analiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tabipler Birliği’nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu saptamasını yineleyen ve “barış” isteyen açıklamasını yine “Allah’ın bir lütfu” kabul ederek uzun yıllardır ne kendisinin ne de ittifakı MHP’nin ele geçiremediği meslek kuruluşlarını (bilinen anlamı ile) bitirmek için kampanya başlattı.

Türk Tabipler Birliği ismindeki “Türk” ve Türkiye Barolar Birliği’nin ismindeki “Türkiye” ismi onlara yakışmıyormuş ve o isimler derhal geri alınmalıymış, memlekette çoğulculuk her yere nüfuz etmiş gibi herkes kendi odasını kurmalıymış vs. vs. vs.

1960’lardan beri sağın her hamlesi sonrası nazik yerinin üzerine oturmak zorunda kaldığı meslek odaları ile ilgili bir intikam ve tasfiye hamlesi ile karşı karşıyayız.

Türkiye’de siyasi iktidardan farklı düşünen tüm düşüncelerin boğulması operasyonun en kritik aşamalarından birisini yaşıyoruz. Bu nedenle, kendisini ısrarla ’nden ayrıştırmaya çalışan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ufak bir ayrıntıdır…

Örneğin NTV ekranlarından “Türk” ve “Türkiye” ifadelerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının isimlerinden çıkarılmasının Bakanlar Kurulu kararı ile mümkün olduğunu söyleyen kara cahiller aslında başdanışmanlar ordusunun niyetini de ortaya koymaktadır.

Oysa, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları Anayasa’nın 135 inci maddesi uyarınca kanunla kurulmuştur ve isimleri dahil hiç bir özellikleri/nitelikleri Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilemez.

Ötesi, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını “dernekleştiren” düzenlemeler kanımca değil Bakanlar Kurulu kararı ile kanun ile dahi yapılamaz.

Tıpkı Belediyeler gibi ancak kendi faaliyet alanları yönünden “hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşu” olan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının bu niteliklerine son verilmesi Kanun ile değil ancak Anayasa değişikliği ile mümkün olabilir kanısındayız…

Beyoğlu ilçesinde birden çok belediye kurulması, isteyen vatandaşın da istediği belediyeye mensup olup hizmet alması nasıl Kanun ile düzenlenemeyecekse; Anayasa’nın başlangıç hükümleri dahil pek çok maddesinin değiştirilmesi gerekecekse kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile ilgili de durum böyledir.

Uzun bir tartışmaya kısa bir giriş olsun…. 

*Yazı sosyalhukuk.org sitesinden alınmıştır.

Yorumlar