porno izle
analiz

Sosyal Hukuk sitesinin Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu öncesi TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Arabacı ile yaptığı röportajı yayımlıyoruz.

Sosyal Hukuk, Baro Genel Kurullarına sayılı gün kalmışken kimlerin aday olduğunun ötesinde, “OHAL koşullarında nasıl bir hukuk siyaseti“ sorusuna yanıt aradı.

Yeni bir anayasal düzen kurma iddiasında olan Saray/AKP iktidarının, OHAL’i asli kurucu iktidar olma iddiasına araç olarak kullanma eğiliminde olduğu tarihsel bir anda Baro Genel Kurullarının gündemi ne olmalıdır?

1) Yeni adli yılın henüz başındayız. Sizce yurttaşların adalet aramalarına ilişkin bu adli yıldaki temel sorunlar nelerdir?

Temel sorun, adalete olan inancın yok olmasıdır; adalet dağıtmakla görevli yargıç, savcı ve avukata güvenin yitirilmesidir; yargıda adil yargılanma  endişesidir.

2) Ekim ayı içerisinde Türkiye’nin dört bir yanında Baro Genel Kurulları yapılacak. 15 Temmuz ve sonrasındaki OHAL Döneminde Baroların ve Barolar Birliğinin tutum ve davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 Temmuz sonrası yaşanan olaylar ve hukuk dışı uygulamalar karşısında  TBB ve Barolarımız maalesef sınıfta kalmışlardır. Yürütme organının uygulama ve  propaganda yöntemleri onları da etkilemiş, çok sayıda hukuka aykırı karar, gözaltı ve tutuklamalar görmezden gelinirken, yürütmeye biat edildiği görüntüsü verilmiştir.

3) OHAL öncesi Yargıtay ve Danıştay Kanunlarında değişiklikler yapıldı. OHAL ile birlikte de çok sayıda hakim ve savcı görevden alındı. Yeni dönemde tüm bu gelişmelerin hukuk uygulamasında ve yurttaşların hak arayışlarında nasıl bir etkisi olacaktır?

Bir hakim ve savcının nasıl görevden alınacağı ya da meslekten çıkarılacağı, özlük haklarının ne olacağı kendi yasalarında gösterilmiştir. Bu normlar ve evrensel hukuk kuralları yok sayılarak, cezaların şahsiliği ilkesi bile dikkate alınmadan yapılan bu uygulamalar, adil yargılanma ve temel insan haklarına aykırı olduğu gibi, hakim ve savcıların korkmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde karar vermelerinin de önüne geçecek niteliktedir. Bundan da en çok hak arayan vatandaşın zarar göreceği çok açıktır. Nitekim, yürütmenin hoşlanmadığı kişileri (bu arada yıllarca birlikte görev yaptıkları hakim ve savcı arkadaşlarını) delil durumuna bakmadan tutuklayan hakimlerin ruh hallerini nasıl yorumlarız?

4) 2016 Baro Genel Kurullarında sizce adalet arayan yurttaşların ve avukatların hangi sorunları öncelikle tartışılmalı, çözüm öneri ve mücadele hedefleri belirlenmelidir?

Baro Genel Kurullarında ne yazık ki ne yurttaşların sorunları ne de avukatların sorunları doğru dürüst tartışılır. Buna dair gündem bile yer almaz. Hele hele bir sonuç bildirisi bile yayınlanamaz. Aday olan kişilerin düşüncesinde  bu sorunlar değil, ertesi gün yapılacak seçimler vardır; seçmen avukatlar da bu gidişe teşnedir ve bir an önce evine gitmek ister. Bunun yolu, genel kurul gündeminin gerek yurttaş, gerekse avukat sorunlarının ayrıntılı ve etkili şekilde tartışılmasına olanak yaratacak şekilde hazırlanmasıdır. Genel Kurullar 3 gün, 5 gün sürebilir, tartışma düzeni önceden kurgulanabilir.

Genel Kurulların amacı sadece seçim olamaz; ülke, yurttaş ve meslek sorunlarının tartışılacağı demokratik bir forum olmalıdır genel kurullar…

Röportaj: http://www.sosyalhukuk.org/2016/09/tbb-yonetim-kurulu-uyesi-av-ali-arabaciya-sorduk-tbb-ve-barolar-sinifta-kalmistir/

Yorumlar