porno izle
BAŞYAZI

Sosyal Haklar Derneği (SHD) 11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Sosyal Haklar Sempozyumu’nun programını açıkladı.

Sempozyum’da alanında deneyimli pek çok konuk konuşmacı olarak yer alıyor. Sağlık hakkından bütçe hakkına, hayvan haklarından kent ve ekoloji haklarına; toplumsal cinsiyetten kadın emeği ve güvencesizliğe, gıda ve eğitim haklarından göçmen haklarına pek çok konunun tartışılacağı sempozyum 11-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da (TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesinde), forum ise 13 Mayıs mitingi öncesinde Soma’da Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği’nde gerçekleştirilecek.

 

SHD’ tarafından yapılan sempozyum daveti şöyle: 

SOSYAL HAKLAR NEHİR SEMPOZYUMU/FORUMU’NA DAVET

(Çapraz Dayanışma Ağları)

Zor ve karanlık günlerden geçiyoruz ve günler birçok şeyi hızla dönüştürüyor. Dönüşümün önemli sonuçlarından biri tarihsel olarak kazanılmış sosyal hakların yaratılan istisna koşullar altında en iyi niyetle askıya alınması ya da tamamen tahrip edilmesidir. Hızlı yıkım sürecinde hak kayıpları “ateş düştüğü yeri yakar” ifadesini doğrulayacak şekilde kabullenici, ne yapabiliriz ki tarzında neredeyse “kaderimiz buymuş” içeriğini dolduracak bir duygu-davranış biçimine dönüşmüş durumda. Haksızlık yapmayalım “ateşin düştüğü yerlerde” hızla merhem olmaya çalışan birbirinden ayrı enerjiler var ve bu enerjiler anlamlı ve önemli. Ama var olan enerjilerimiz birbirinden izole olduğu için yetersiz kalıyor. O zaman enerjilerin birleştirilmesi gerekiyor.

Kapitalizmin ve ulus-devletlerin biriken açmazlarını, çelişkilerini yaşıyoruz. Bu çelişkilerin önemli sonuçlarından biri de sosyal hakların tahribatı. Tahribat genişleyip derinleştikçe süreçten etkilenen yeni toplumsal kesimlerin varlığına neden oluyor. Uzlaşmazlıklar artıyor, uzlaşmazlıklar arttıkça siyasi iktidar tüm aygıtları ile daha baskın hale geliyor. Artan çelişki ve uzlaşmazlıklar yeni siyasal alanların varlığına yol açıyor. Uzlaşmazlıkların geldiği aşama kendini savaş biçiminde açığa çıkarıyor. Uzlaşmazlıklar siyasi iktidarın manevra yeteneğini artırıyor. Uzlaşmazlıklar siyasi iktidarın manevra alanını daraltıyor.

Sosyal Haklar Derneği olarak sosyal hakların tahribatı ile açığa çıkan yeni uzlaşmazlıkları anlama ve birbirinden kopuk yürüyen mücadele alanları arasındaki içsel bağlantıları kurmak için bir sempozyumda bir araya gelme kararı aldık.

Sosyal haklar üzerinden, sosyal haklar dolayımında yaşanan süreci anlamaya yönelik bir sempozyum. Farklı alanlarda yaşananların nasıl bir işleyiş-sürecin ürünü olduğunu birlikte tartışalım istedik. Yaşamın farklı alanlarında ellerimizi kollarımız bağlayan sosyal hak kayıplarına karşı nasıl mücadele edilir, nasıl bir arada dururuz, nasıl birlikte yol alırız birlikte konuşalım, birlikte tartışalım, enerjilerimizi bir araya getirelim istedik.

Sempozyumumuz 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak; sempozyumda ele alınan konuları sosyal hakların acımasız tahribatı olan Soma’ya 13 Mayıs 2018 pazar günü taşıyacağız. Soma’da tüm katkılar bir arada Soma halkının katılımı ile tartışmaya açılacak.

Gelin hep birlikte sempozyuma/foruma heyecanımızı, hevesimizi katalım…

 

Programın PDF Haline Ulaşmak için Tıklayınız:

Sosyal Haklar Nehir Forum ve Sempozyum Programı_11-12-13 Mayıs 2018

 

SOSYAL HAKLAR NEHİR SEMPOZYUM/FORUMU PROGRAMI:

(Çapraz Dayanışma Ağları)

 

KOLAYLAŞTIRICILAR

Özlem Bilgili & Yeşim Dinçer & Fuat Ercan

 

11 Mayıs 2018-Cuma

Açılış Konuşması: Sosyal Haklar Derneği

10:30 – 10:40 Melda Onur

Açılış Konuşması: Sosyal Haklar Üzerine

10:40 – 11:00 Ayşe Buğra

Sosyal Haklara Psikolojiden/Psikiyatriden Bakmak

11:00 – 11:20 Sezai Berber

11:20 – 11:40 Ceyda Yılmazçetin

Sosyal Haklar ile Adalet Duygusunun Kaybı ve Yeniden Oluşturulmasına Dair Dinamikler

11:40 – 12:00 Hilal Eyüpoğlu & Ayten Deniz Tepeli

İSTASYON  12:00 – 12:15

Sağlık Hakkı/Mücadelesi

12:15 – 12:35 Mehmet Zencir

12:35 – 12:55 Özgür Erbaş

İSTASYON  12:55 – 13:10

13:10 – 14:00 YEMEK ARASI

Geçmişten Günümüze Sanatçı Hakları ve Mücadeleleri

14:00 – 14:20 Atölyealtı Sanat Kolektifi (Serhat Yüksekbağ & Hüseyin Çubuk & Ferhat Yüksekbağ)

İSTASYON  14:20- 14:35

Sosyal Haklar Alanı Bağlamında Hayvan Hakları

14:35 – 14:55 Hakan Nişancı

İSTASYON 14:55-15:10

Göçmen Haklarına Eleştirel Bir Bakış

15:10 – 15:30 Gaye Yılmaz

İSTASYON  15:30-15:45

İki Ayrı Pratik: Hak Temelli Yardımlar ve Dayanışma Pratikleri

15:45 – 16:05 Senem Doyduk & Özlem Altun

İSTASYON  16:05- 16:20

Türkiye’de Sosyal Yardım Hakkı/Haksızlığı ve Mücadelesi

16:20 – 16:40 Denizcan Kutlu

İSTASYON  16:40- 16:55

Emeğin Hak Mücadelesi

16:55 – 17: 15 Aziz Çelik

 İSTASYON 17:15 – 17:30

Kadın  Hakları ve Mücadelesi

17:30 – 17:45 Handan Koç

17:45 – 18:00 Sevda Karaca

18:15 – 18:30 Gülsüm Kav

18:30 – 18:45 Yeşim Dinçer

İSTASYON 18:45 – 19:00

Kent Estetiği ve Kent Hakkı/Mücadelesi

19:00 – 19:15 Arif Arslan

19:15 – 19:30 Mücella Yapıcı

19:30 – 19:45 Cihan Uzunçarşılı Baysal

19:45 – 20:00 Şebnem Şimşek

İSTASYON  20:00 – 20:30

—————————————-

12 Mayıs 2018-Cumartesi

Açılış Konuşması

10:00-10:20  İbrahim Ö. Kaboğlu

Ekoloji Haklar / Mücadelesi

10:20 – 10:35 Beyza Üstün

10:35 – 10:50 Mehmet Horuş

10:50 – 11:05 Özgür Gürbüz

Ağaçlardan Ormanı, Ormandan Doğayı Görememek

11:05 – 11:25 Besim Sertok

İSTASYON 11:25 – 11:40

Gıda Hakkı/Mücadelesi

11:40 – 12:00 Bülent Şık

12:00 – 12:20 Selma Değirmenci

İSTASYON 12:20 – 12:35

Eğitim Hakkı

12:35 – 12:50 Feray Aydoğan

12:50 – 13:05 İklime Kabasakal

İSTASYON 13:05 – 13:20

13:20 – 14:10 YEMEK ARASI

Güvencesizliğin Ötesinde: Kadınların Deneyimlerini Yeniden Düşünmek

14:10 – 14:30 Elif Hacısalihoğlu

Türkiye’de Borçlanma ve Kadınların Finansal Sisteme İçerilmeleri

14:30 – 14:50 Elif Karaçimen

Bütçe Hakkı: Buna Hakkımız Var mı?

14:50 – 15:10 Özgün Akduran

İSTASYON 15:10 – 15:30

Emeğin Hak Mücadelesi

15:30 – 15:45 Özgür Müftüoğlu

15:45 – 16:00 Hakan Koçak

16:00 – 16:15 Ertuğrul Bilir

İSTASYON 16:15 – 16:30

Haber Alma/Verme Hakkı/Mücadelesi

16:30 – 16:45 Ertuğrul Mavioğlu

16:45 – 17:00 Utku Zırığ

17:00 – 17:15 Murat Sabuncu

İSTASYON  17:15 – 17:30

Heteronormatifliğin Görünmez Kuşatmasında LGBTİ’lerin Sosyal Hakları

17:30 – 17:50  Remzi Altunpolat

Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Çalışma Hayatında Karşılaştığı Ayrımcılığın Sosyal Haklar Bağlamında Değerlendirilmesi

17:50 – 18:10  Hilal Karul

İSTASYON 18:10 – 18:25

Dar(alan) Zamanlarda Siyaset: Çapraz Dayanışma Ağları

18:25 – 18:40 İsmet Akça

18:40 – 18:55 Canan Kaftancıoğlu

18:55 – 19:10 Ali Yalçın Göymen

19:10 – 19:25  Hakan Öztürk

19:25 – 19:40  Fuat Ercan

19:40 – 19: 55 Özgür Karaduman

İSTASYON 19:55 – 20:15

 

 

Adres:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:31 Karaköy/Beyoğlu İstanbul

Sempozyum İletişim:

E-Mail: sosyalhaklar@sosyalhaklardernegi.org

Whatsapp: 05530505358

—————————————–

13 Mayıs 2018-Pazar Soma’da Forum

09:30 – 12:00 Kolaylaştırıcılar: Evren İşler & Kamil Kartal

 

Adres: Nihat Danişment Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No:15 Soma Manisa

E-Mail: sosyalhaklar@sosyalhaklardernegi.org

Whatsapp: 05530505358

 

NOT: “13 Mayıs’ta Soma’da yapacağımız Forum için İstanbul’dan araç kaldırılacaktır.

Katliamın yıl dönümü olması nedeniyle bu sene de 13 Mayıs’ta miting yapacağız. Soma’dan İstanbul’a dönüş Miting’ten sonra olacaktır. Bilgilerinize.”

 

Kaynak: SHD

Yorumlar