porno izle
Genel

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

“Şeker fabrikalarımız zarar değil kâr ediyor!” başlıklı açıklamada şeker fabrikalarının zarar etmediği; Ağrı, Alpullu, Çarşamba ve Susurluk fabrikalarının çalıştırılmamasının sorun yarattığı ifade ediliyor. Sorunun nedeni olarak bu fabrikalar için çiftçilerin yeterli miktarda şeker pancarı üretememesi gösteriliyor. Tarım politikalarındaki yetersizliklerin de bunda etkili olduğu belirtiliyor.

Tarım Kanunu’na göre çiftçiye verilecek desteklerin milli gelirin %1’inden  az olamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen  2017 yılında çiftçiye 30,4 milyar TL destek verilmesi gerekirken, 12,7 milyar TL verildiği; 2018 yılı için verilmesi gereken 34,5 milyar TL iken, 14,5 milyar TL bütçe ayrıldığı ifade ediliyor.

 

ŞEKER PANCARI EKEN KÖY VE ÇİFTÇİ SAYISI DA DİKİM ALANI DA AZALTILIYOR

Şeker fabrikalarını kapattıracak ve bir sanayi kolunu çökertecek kadar sıkıntı yaratan şeker pancarının hala “havza bazlı destekleme modeli”nde desteklenecek ürünler içerisinde yer almamasını da eleştiren Ziraat Mühendisleri Odası, şeker sanayinin hammaddesini oluşturan şeker pancarı üretimine devletin kurumu Türkşeker verileri üzerinden bakıldığında 2001 yılında çıkarılan Şeker Kanunu ve bu çerçevede kurulan Şeker Kurumu`nun şeker üretim kotası getirmesi sonucu şeker pancarı eken köy ve çiftçi sayılarında çok hızlı bir gerileme sürecine girildiğini belirtiyor.

  Şeker pancarı eken köy sayısı
2002 2005 2010 2015 2016
Ağrı 132 116 91 8 26
Alpullu 248 212 175 86 74
Çarşamba 188 161 61 3 5
Susurluk 187 207 147 38 52
Türkşeker 5.233 4.781 3.544 2.301 2.324

 

  Şeker pancarı eken çiftçi sayısı
2002 2005 2010 2015 2016
Ağrı 12.159 8.582 3.251 177 568
Alpullu 8.106 6.121 2.956 899 818
Çarşamba 10.977 6.130 1.074 30 37
Susurluk 7.531 6.832 2.960 355 615
Türkşeker 386.114 253.087 137.545 67.656 68.065

 

Açıklamada; Türkşeker`e üretim yapan köy ve çiftçi sayısına paralel olarak şeker pancarı ekim alanında da önemli düzeyde gerileme yaşandığı; üretimi durdurulan Ağrı Şeker Fabrikası için şeker pancarı ekimi yapılan alan 2002 yılından 2016 yılına %90, Alpullu Şeker Fabrikası için %77, Çarşamba Şeker Fabrikası için neredeyse %100 ve Susurluk Şeker Fabrikası için %78 oranında küçüldüğü ifade ediliyor.

 

  Şeker pancarı ekim alanı (hektar)
2002 2005 2010 2015 2016
Ağrı 10.231 9.050 4.671 272 1.082
Alpullu 4.197 4.255 2.483 871 960
Çarşamba 5.948 4.542 780 11 18
Susurluk 5.146 5.950 4.409 491 1.107
Türkşeker 270.664 221.950 197.333 158.380 190.568

 

ŞEKER FABRİKALARI ZARAR ETMİYOR, ETTİRİLİYOR

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’na göre; bütün veriler göz önüne alındığında şeker fabrikaları gerçekte zarar etmiyor, mevcut politikalarla zarar ettiriliyor.

Türkşeker`e ait fabrikalarda  üretim kısıtlaması ve buna bağlı hammadde yetersizliğinin  yarattığı sorunun, çiftçiyi üretime yönlendirecek tarım politikasının tesis edilmesi ve pancardan şeker üretiminin önündeki engellerin kaldırılması ile aşılabileceği belirtiliyor. Sorunu çözmek yerine şeker fabrikalarını özelleştirmenin, birçok fabrikanın kapatılması ve pancar şekerinin yerini nişasta bazlı şekerin alması anlamına geleceği, bunun da toplum sağlığı açısından çok daha vahim sorunlar yaratacağına dikkat çekiliyor.

Yorumlar