porno izle
DÜNYA

İstanbuk Kadıköy Belediyesi, iklim değişikliği konusunda halkı bilgilendirmek, desteğini almak ve farkındalığını artırmak için “Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği Elçileri Platformu” kurmayı hedefliyor. Bu amaçla bir dizi organizasyon gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Koordinasyon Bürosu tarafından “İklim Elçileri Danışma Toplantıları” organize edildi. 13-14 Nisan tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı Eylem Planı Projesi kapsamında bir araya gelen iklim elçileri, Kadıköy Kent Konseyi bünyesinde bir çalışma grubu olarak eylem planına önerdikleri faaliyetlerin takipçisi ve uygulayıcısı olmaya karar verdiler.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu‘nun da katıldığı toplantıda Kadıköy iklim eylem planı için enerji, ulaşım ve örgütlenme konularında öneriler geliştirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İklim Elçileri Danışma Toplantıları Süreci Nasıl İşledi?

Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi kapsamında hazırlanması planlanan “Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı” için emisyon hedeflerini belirleme ve yol haritasını geliştirme konusunda hem paydaşların hem de Kadıköy sakinlerinin aktif katılımları ile “Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları” başladı. 

Bu kapsamda il toplantı, 01 Nisan 2018 Pazar Günü Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İklim Elçisi Danışma Toplantısı’nda Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Yard. Doç Dr. Barış Gençer BAYKAN katılımcılara iklim değişikliği, etkileri, iklim değişikliğinin hafifletilmesi için alınacak tedbirler, iklim değişikliğine duyarlı politikaları savunmak, kendi bireysel tüketim ve yaşam tarzlarını değiştirmek için vatandaşların yapabilecekleri konusunda değerli bilgiler içeren sunumunu paylaştı. Toplantının devamında Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aynur Şule SÜMER Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2009 yılından bu yana yaptığı çalışmaları özetlerken, 2017 yılı Eylül ayında başlayan Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi kapsamında yapılanlar ve İklim Elçisi Kimdir? Sorumlulukları Nelerdir? konularında katılımcıları aydınlattı. 

8 Nisan 2018’de yapılan toplantıda; AB şehirlerinden en iyi yenilikçi örnekler katılımcılara sunuldu. Katılımcılardan iklim değişikliği etkilerini azaltmak için kullanılabilecek herhangi bir müdahale, önlem ya da yöntemi hayal etmeleri istendi. Ortaya çıkan fikirler oylandı ve uygun etkin fikirlerin  üretilmesi hedeflendi. 

13- 14 Nisan 2018 World Cafe Oturumları 

Katılımcılar tematik gruplara ayrılarak “Kadıköy Enerji Eylem Planı Taslak Raporu” üzerinde tartıştı. Katılımcı ve demokratik bir yöntemle “Kadıköy İklim Değişikliği Eylem Planı”nı şekillendirilmesi hedeflendi.

Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları neticesinde üretilen fikirler ve toplantı notları ile ilgili bir sonuç raporu hazırlanarak, “Kadıköy İklim Değişikliği Eylem Planı”na eklenecek.

 

Daha fazla detay için tıklayınız: iklim.kadikoy

Yorumlar