banner
banner
banner
porno izle

proje

0 72

Pekin’de 14-15 Mayıs’ta toplanan uluslararası “Bir Kuşak ve Bir Yol” (BKBY) forumu, Atlantik’ten Pasifik’e uzanan, Robert Kaplan’ın deyimiyle, “süper kıtanın” üzerinde...
0 177

Eğitimi dinselleştiren AKP iktidarı, “proje okul” adı altında da yandaş sermaye kesimine proje sağlayan, eleman temin eden bir uygulamayı...
0 221

“Proje” terimi için baştan bir açıklama yapalım: Aslında görece dar tanımlanması, az sonra sözünü edeceğimiz “vizyonların” hiçbiri için kullanılmaması gereken...
0 873

İşte düşünmek için bir önerme. Ya her baskın üretim biçimi, kendi belirli siyasal yapılanması ile birlikte, kendi karşıtlık tarzını kendisinin...
0 344

Şimdilerde «büyük projeler» tam bir yıkım ve yok etme aracına dönüştü. Bir proje ne kadar büyükse, kâr da, vurgun da,...
0 323

İçinde İstanbul sevgisi, tarih merakı, gelenek düşkünlüğü taşıyan bir İstanbullu için Tarlabaşı’ndan Unkapanı’na giderken maruz kaldığı metro köprüsü görüntüsü, eğer işkence değilse, büyük bir...
0 235

Türkiye, İsrail ve Rusya ile el sıkışıp, Mısır ile görüşmekten söz ederken Kıbrıs’tan hiç söz etmemektedir. AKP ya bu sürece Kıbrıs’ı da katacaktır ya...
0 586

Neo-liberal politikaların uygulanması önünde oluşan/oluşabilecek örgütlü veya spontane dirençlerin aşılması için yürütülen çok yönlü politikalar bir dizi alt-başlıkla zenginleştirilmiştir. Klasik deyimle emekçi...
0 770

Cumhuriyet tarihinin en karanlık, şaibeli, ama bir o kadar da büyük mali portresine sahip projesine kazma vuruluyor. 17 Aralık ve 25 Aralık rüşvet ve...
0 630

Tabip Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nin hem kent yağmasına neden olacağını hem de sağlık hizmetine erişimi azaltacağını...
Video Porno Incesti