porno izle

marks

0 185

Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Akif KARA’nın “Kuramdan Alana Türkiye’de Göç - GÖÇ YAZILARI” kitabı  Kırmızı...
0 128

Geçten haftalarda Hopa Çay Kooperatifi’nin düzenlediği, “Halk İçin Kooperatifleşme Çalıştayı”na katıldım. Bu vesileyle kooperatifler üzerine tekrar...
0 259

Komünist Manifesto, tarihe/topluma/insana üretim güçleri ve ilişkileri penceresinden bakan bir ‘okuma.’ Dünyayı değiştirmek için, önce tarihi anlamak gerekiyor ve Manifesto, bu...
0 235

Lenin’in devrim anlayışı, kapitalizmin, örgütlü, sınıfsal bir müdahale sonunda son bulacağı önermesini içeriyor. Önceki tarihsel örneklerdeki gibi yeni toplumsal sisteme kendiliğinden geçiş...
0 546

Marx’ın gençlik dönemi ürünü olan ‘1844 Elyazmaları’, kapitalizmin insanları nasıl “iş”in egemenliğine soktuğunu edebi atıflarla da destekleyerek çok çarpıcı bir biçimde anlatır. ‘Yabancılaşma teorisi’...
0 2941

9 Şubat 1871 tarihinde İstanbul’da yayımlanan Hakayik-ul Vakayi gazetesi, Osmanlı’da ilk defa Karl Marks’ın bir makalesine onun imzasıyla yer vermişti. Marks, Almanya ve...
1 3162

Özet: Stalin modeli; bilimsel sosyalist teorinin geri ülkelerde uygunsuz  bir biçimde uygulanmasını göstermektedir; bu model belirli bir tarihsel arka planda ortaya çıkan  çeşitli faktörlerin birleşik...