porno izle

kurtuluş savaşı

0 1014

Emperyalistlere karşı Kurtuluş Savaşı veren atalarımızın 1923’te kurduğu ‘Laik demokratik Türkiye Cumhuriyetini yıkmak’ amaçlı, ‘rejim değişikliği hedefli’, ‘bir tek adamda...
0 667

Erdoğan, muhtarlara seslenirken neden birdenbire Lozan Antlaşması’nı eleştirmek istedi? Bir defa altını çizmek gerekir ki sayın Erdoğan söylediklerinde son...
0 2957

“Genel Savaş’ın sonucu olarak en ağır şartlarda Mondros Ateşkesini kabul ettirmesine rağmen, galip devletler ateşkes hükümlerini bozmaya başlayınca, Osmanlı Devleti...
1 2454

Şimdi şöyle, I. Dünya Harbi’nden önce, Balkan Harbi’nden önce Yunanistan’ın bir macerası vardır. Yunanistan, küçük bir ülke, fakat sırtında yükünü taşıyamayacağı kadar ağır bir...
0 1183

Muhaberat kesilince, Damat Ferit istifa etmek zorunda kalıyor. Yeni hükümet biraz vatansever bir hükümet olacak ama ne kadar vatansever birileri de olsa İstanbul da...
0 1766

Bu arada Mustafa Kemal 1919 Mayıs’ta Samsun’da güneş gibi doğuyor! Bu neden Mustafa Kemal? Neden Kazım Karabekir’in kendisi değil veya başka bir paşa değil de,...
0 1259

Dünün çok hızlı İttihad’cıları, İttihad’cı liderlere küfrediyor “Mahvetti, başımızı belaya soktu bunlar” diye. İttihad’cılık nasıl bir şey? Şimdinin Ergenekon’u gibi desem, değil! Ergenekon hikâye bir şey...
1 1845

Türkiye’de yeni bir rejim tesis edilirken, gerek Türkiye tarihi, gerekse de siyasal toplumsal tarih de yeniden yazılmaya çalışılıyor. Eski resmi tarih anlayışının neredeyse tıpatıp...