porno izle

ideoloji

0 124

Baştan söylemek gerekirse Türkiye dâhil herhangi bir ülke için “sosyalizm önerisinin” öyle anlaşılmaz ya da mistik bir yanı yoktur. Sosyalizm denildiğinde neyin...
0 274

Neo-liberalizm 2007 mali krizinde öldü. Hükümetler sınıf mücadelesinin düzeyinin düşüklüğünden yararlanarak bu ölümü gizlemeyi başardılar. Corbyn liderliğindeki İngiltere...
0 425

Yeni Türkiye’ye ait bir kuraldır: Eğer ortada sorumlusunun siyasi iktidar olduğu ve siyasi iktidar açısından olumsuzluk yaratacak bir durum varsa,...
0 379

Erdoğan ‘başkanlığındaki’ devlet belleği, asırlardır DNA’sına işlemiş olan kodları artık dillendirmekte de bir sakınca görmüyor. Ülkeyi biçimlendiren etkin siyasal figürün...
0 373

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” çağında yaşıyoruz. Odağına büyük ölçüde “tüketme ve tatmin olmanın” oturduğu, toplumsal düzlemde “neyin, niye yapıldığının”...
0 485

Kötü bir şaka gibi ama olan şu: On yıllardır‘yasal’ yönetimler tarafından herkesin gözü önünde teşvik edilip desteklenerek devlete yerleştirilen ‘yasa/kural’ dışı bir dinci örgütlenme,...
0 578

Marx ve Engels’in birlikte yazdıkları “Alman İdeolojisi”nde, “insanlar ve sahip oldukları ilişkiler tüm ideolojilerinde sanki Camera Obscura’daymış gibi baş aşağı çevrilmiş bir biçimde görülüyor”...

Bir ülkede, belli bir zamanda, hakim sınıfın kararlarını ve davranışlarını haklı ve makul göstermek için kullandığı fikirsel ve kültürel aygıtların tümüne ideoloji...