porno izle
analiz

Bugün 28 Nisan…İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü…

 “İş kazaları”ndaki işveren sorumluluğu hukuken ilk kez 1914 yılında Kanada’da tescil edildi.

1984 yılında Kanada Kamu Çalışanları Sendikası inisiyatifiyle 28 Nisan, önce sendika bazında yas günü olarak hayata geçirildi. 

1985’te Kanada Sendikalar Konfederasyonu 28 Nisan’ı tek taraflı olarak “Ulusal Yas Günü” ilan etti.

1985-91 yılları arasında anma ve yas günü etkinlikleri düzenledi. 

1991’de Kanada devleti 28 Nisan’ı resmi yas günü ilan etti.

2001’de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 28 Nisan’ı “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” ilan etti.

2001’den beri pek çok ülkede 28 Nisan resmi anma ve yas günü oldu. 

Türkiye’de ise 2012 yılından beri “Adalet Arayan İşçi Aileleri” tarafından 28 Nisan’ın Anma ve Yas Günü ilan edilmesi için mücadele ediyor.

Bugün Yapılacak Etkinlikler:

Adalet Arayan İşçi Aileleri tarafından bugün 14:00-18:00 saatleri arasında Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde salon toplantısı yapılacak.

Ardından saat 19:00’da Fransız Kültür Merkezi önünde buluşularak geleneksel yürüyüş gerçekleştirilecek.

Sosyal Medyada Eylem: #28N18 

Yaptıkları çağrıda  “ILO verilerine göre her yıl milyonlarca kadın ve erkek çalışırken hayatını kaybediyor. Ülkemizde her gün onlarca işçi hayatını kaybediyor, gerekli önlemler alınmadığı için sakatlanıyor, meslek hastalığına maruz kalıyor. Ve biz en çok canı yananlar, geride kalanlar için ve başka canlar yanmasın diye, 1 Mayıs’ı emekçinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak sahiplenenlerin, iş cinayetleriyle ihlal edilen yaşam hakkını ve adalet arayışımızı da layığıyla sahiplenmesini istiyoruz.” diyen Adalet Arayan İşçi Aileleri, sosyal medya kullanıcılarını gün boyu #28N18 etiketi ile paylaşım yapmaya davet ediyor.

İmza Kampanyası Sürüyor

Adalet Arayan İşçi Aileleri tarafından dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de 28 Nisan’ın ANMA ve YAS Günü ilan edilmesi için başlattığı imza kampanyası ise devam ediyor. İmza kampanyasına destek için tıklayabilirsiniz: (www.iscinayetleriniunutma.org)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meslek Odalarından ve İSİG Meclisi’nden Açıklama:

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi imzası ile yapılan açıklamada ise “İş cinayetlerinde her yıl binlerce insanını kaybeden ülkemizde sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının oluşturulması acil ve öncelikli bir sorundur. “Ölenleri An, Yaşayanlar İçin Mücadele Et” ifadesi İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü’nün temel sloganlarından birisidir. Bizler de işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinin bir parçası olarak 28 Nisan tarihinin ‘İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü’ ilan edilmesini talep ediyoruz…” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“İşçiler ve kamu çalışanları, sanayide ve hizmet sektöründe çalışanlar, vasıfsız işçiler ve hekimler/mühendisler, okuma yazma bilmeyenler ve üniversite mezunları… Tüm emekçiler çalışırken sağlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kayıplarımız bazen bel ağrısı, bazen parmaklarda uyuşma, bazen uzuv kaybı, bazen de canımız oluyor.

Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ne kadar kötü durumda olduğunu ayrıntılı olarak anlatmaya gerek duymuyoruz. Sadece Soma, Ermenek, Afşin-Elbistan, Şırnak, Torunlar, Esenyurt AVM iş cinayetleri bile herkese yeterince acı ve öfke uyandırıcı etkide bulunacaktır.”

Ülkemizde her yıl en az 2 bin işçi ‘iş kazası” geçiriyor

Ülkemizde tespit edilebildiği kadarıyla her yıl en az 2 bin işçiyi yasalarda “iş kazası” olarak tanımlanan ani gelişen olaylar sonucunda kaybediyoruz. Çok daha fazla işçi ise işyerlerindeki sağlıksız ortamlar ve çalışmalardan kaynaklanan ve gelişimi uzun zamana yayılan ‘meslek hastalıkları’, ‘işle ilgili hastalık’ olarak adlandırılan vakalarda kaybediyoruz. Bu vakaların çoğunluğu tespit edilmiyor. Mağdurlara ve ailelerine tazminat ödenmiyor. Sorumlular yargılanmıyor. Aynı çalışma ortamları ve yöntemleri devam ettiriliyor. Her yıl binlerce insan sağlığını ve yaşamını kaybetmeye devam ediyor.

Diğer yandan, sağlıksız ve güvensiz çalışmaya karşı mücadele yıllardır devam ediyor. Emekçilerin gerçek sendikaları, bilimi halkın yararına kullanmayı ilke edinen meslek odaları, iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular ve emekçiler yaşamı savunmaya devam ediyor. Bu noktada 28 Nisan’a dikkat çekmek istiyoruz. “

Sosyal Haklar Derneği ‘Birlikte Mücadele” Çağrısı Yaptı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Nisan ile ilgili bir açıklamada Sosyal Haklar Derneği tarafından yapıldı. İşçi/Emek Hakları İhlalleri Raporları hazırlayan, 301 Madencinin yaşamını yitirdiği Soma Davasını takip eden, Siirt Şirvan’daki maden katliamını inceleyen, ailelerle görüşmeler yaparak rapor hazırlayan SHD de 28 Nisan’ın  ‘İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü’ ilan edilmesi gerektiğini savunuyor.

 

Sosyal Haklar Derneği (SHD) yaptığı açıklamada dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,5 milyon insanın iş kazaları ve işle ilgili hastalıklardan dolayı öldüğünü vurgulayarak “Sosyal hak mücadelelerinin en yakıcılarından birisi de iş cinayetlerine karşı mücadeledir… İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma tüm emekçiler için temel bir haktır” ifadelerini yer verdi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

28 Nisan “İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü” İlan Edilmelidir

2001 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 28 Nisan’ı “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” ilan etmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,5 milyon insanın iş kazaları ve işle ilgili hastalıklardan dolayı öldüğünü açıklamaktadır. Ölümlerin 2 milyondan daha büyük kısmının ise işle ilgili hastalıklardan kaynaklandığı belirtilerek, işle ilgili hastalıklar “gizlenen salgın” olarak tanımlanmaktadır.
Kaza veya hastalık adı altındaki iş cinayetlerine karşı tüm dünyada 200 yıldan uzun süredir mücadele sürüyor. Bu mücadelenin son yıllardaki sembollerinden birisi de 28 Nisan İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü’dür. 28 Nisan; Kanada, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu çok sayıda ülkede “Yas Günü” olarak kabul edilmiştir. Birçok ülkede de bu tarihlerde emek örgütleri etkinlikler gerçekleştirerek sağlıklı ve güvenli çalışma hakkını talep etmektedir.
Sosyal hak mücadelelerinin en yakıcılarından birisi de iş cinayetlerine karşı mücadeledir: Soma’da yitirdiğimiz 301 canımız, Ermenek, Şirvan ve Şırnak madenlerinde, inşaatlarda, Tüpraş’ta yitirdiklerimiz. 20 Nisan’da Iğdır’da sanayi tüpü patlaması sonucunda hayatını kaybeden 3 can, 23 Nisanda inşaatta çalışırken elektrik çarpması sonucunda ölen 15 yaşındaki Kadir Kara ve babası Hasan Kara. Gerçek nedenleri araştırılmadığı için işten kaynaklı olduğu bile anlaşılmadan her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar…
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma tüm emekçiler için temel bir haktır. İşverenler ve devlet için ise görevdir. Ancak, sorumlular görevlerini yerine getirmeyip “bu işin fıtratında var” gerekçelerinin arkasına sığınmaktadırlar.
Bizler hak savunucuları olarak 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü olarak kabul ediyor ve TBMM’nin de bu konuda karar almasını talep ediyoruz. Amacımız, takvimde işaretlenecek bir gün daha oluşturmakla sınırlı değildir. Amacımız, her yıl işle ilgili hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden 10 binden fazla “iş kazası” olarak adlandırılan cinayetlerde hayatını kaybeden 2 binden fazla insanın ve ailelerinin haklarının savunulmasıdır. Amacımız yeni ölümlerin, sakatlanmaların, yaralanmaların ve hastalıkların olmasına engel olmaktır.
28 Nisan İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü, gerçekleştirilen etkinliklerle, bilimsel toplantılarla, anmalarla birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi ihtiyacını devletin, sermaye sahiplerinin, emekçilerin ve kamuoyunun gündemine sokan bir semboldür. Bilanço çıkarılarak sorumlulardan hesap sorulacağı bir gündür.
Çağrımız yalnızca iktidara ve siyasi partilere değildir. Sendikaları, meslek örgütlerini, diğer hak örgütlerini, gerçek gazetecileri, araştırmacıları, akademisyenleri işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesini birlikte sürdürmeye çağırıyoruz. Biz varız!
28 Nisan vesilesiyle tüm işçi sınıfının Mücadele, Birlik, Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı kutluyor, insanca yaşam ve çalışma şartları ile demokratik hak ve özgürlükler mücadelesini büyüteceğimizi duyuruyoruz. “

 

 
 
 

Yorumlar