porno izle
ÇEVİRİ

Demokratik Kongre’den, binlerce gencin Şikago’da buluşarak bu aynasızlar şehrini beş gün boyunca alt üst edişinden bu yana nerdeyse bir yıl geçti. Eylem savaşın sonucu olarak krize giren bu sistemin krizine bir yanıt, siyahların özgürlük talebi ve bu sistemin hiç bir şeyin üstesinden gelemeyeceğini gösteren gerçeklikti.

Bu sonbahar Şikago’ya, geçtiğimiz Ağustos ayında olduğumuzdan çok daha güçlü, daha örgütlü ve daha bütünleşmiş, geri dönüyoruz!

1SDS (Students for a Democratic Society)11 Ekim tarihinde Şikago’da Ulusal Eyleme çağırıyor! Geride bıraktğımız yılı tekrar yaşatmak için Şikago’ya geri geliyoruz!

Amerika 1969. Şu duruma bir bakın: Askeri birliklerin çekilmesi ve barış konusunda iki yüzlü gevezelikler yapılırken savaş devam ediyor. Siyahların bu ülkeyi soyup soğana çeviren kodamanların ajanları tarafından katledilmesine devam ediliyor. Aynasızlar…olmazsa mahkemeler tarafından, patronları veya  sosyal yardım bürosu tarafından… bir şekilde olmasa bir başka şekilde….insanlar öldürülüyor….

Emekçiler yüksek vergiler, enflasyon, yüksek çalışma temposu baskısı altındalar. Üstelik –eğer şimdiye kadar gerçekleşmediyse-  oğullarının Vietnam’a gönderileceğinden ve ordan ancak bir tabut içinde eve geri geleceğini kesinkes biliyorlar! Ayrıca ülkenin bütün gençleri okul denilen cezaevlerine gitmek zorunda kalıyorlar, istihdam olanağı olmayan veya gerçekte bir işe yaramayan –patronlar hariç- işler için eğtim alıyorlar. Tüm bunların yanısıra kendilerine Vietnam’ın “özgürlüklerini” savunacakları yer olduğu masalı anlatılıyor.

Bunların hiç bir yeni değil. Şehirler çoktan bitmiş. Okullar tam bir saçmalık. Çalışma ortamları hastalıklı ve tatmin edici değil.

Bugün yeni olan şey nerdeyse tüm halkın kafasının allak bullak olduğudur. Çoklarının son derece öfkeli oldukları gerçeğidir: Başından beri verilen sözlerin gerçekleşmeyişinden, hepsinin boş gevezelik olmasından ötürü öfkeli insanlar. Ona ihtiyaç duyduğunda bu sistemin kendisi için bir şey yapmadığını, fakat bütün ekonomik ve askeri güçlerini dünyadaki ezilen halkların tepesine indirdiğini görüyor.

Üstelik daha fazlası: Bu sistem ürünlere, doğal kaynaklara el koyuyor, yoksul işçilerin ve dünyanın bütün halklarının emeklerini kapitalist sınıfın ince bir tabakasının cüzdanlarını ve banka hesaplarını kabartmak için çalıyor. (Buna emperyalizm deniyor!)

Bu sistem beyaz işçi siyah işçi ayrımı yapıyor, onları bölüyor, beyaz işçilere masada kalmış kırıntıları ikram ederek, onlara uysal davranmadıkları takdirde siyahların onlara ait, işlere, evlere ve okullara el koyacakları masalını anlatıyorlar. (Buna “beyazların üstünlüğü öğretisi” deniliyor!)

Bu sistem kadın-erkek ayrımı yapıyor. Kadınları çocukluktan itibaren erkeklere itaatkar olmaya, evde köle ve fabrikada ucuz işçi olmaya zorluyor. (Buna erkek egemenliği deniliyor!)

Nihayet bu topraklarda yaşayan farklı uluslardan insanlar sömürülüyor, siyahlar, melezler- köle olmayazorlanıyor, eziliyorlar ve en sonunda bu ülkeyi temelinden itibaren inşa eden insanlar öldürülüyor. (İşte bu faşizmdir!)

Fakat yalanları artıkbütün Amerika’da biliniyor. Kurnaz zenginler ve devlet bürokrasisindeki uşakları bürokratlar, mahkemeler, okullar ve aynasızların karakolları artık bunları gizleyemezler.

Siyahlar biliyor

Gençler biliyor

Giderek artan sayıda beyaz işçi biliyor

Ve sen biliyorsun.

Geçen yıl, Orada, Şikago’da bizden yalnızca 10 bin kişi vardı!

2Medya sanki bir katliam yaşanıyormuş gibi korkutmak için yansıttı. Televizyonlarda yaratılan dehşet görüntülerini ve aynasızların kanlı vahşetlerini izlediniz. Kel kafalı işadamlarının “madem bizimle boy ölçüşmeye çalışıyorsunuz, size bu fırsatı vereceğiz” diyerek tehdit etmeleri, en üst sınırı göstermişti. Fakat bunlar orada herkesin farklı biçimlerde anlattığı bir öyküydü. Biz birlikteydik ve gücümüzü gösterdik. Aramızdan bir çoklarının yaralandıkları doğrudur. Fakat geçtiğimiz yaz halk için her açıdan bir zafer yaşandı.

Bizim eylemimiz Vietnamlılara bu ülkenin genç kitlelerinin hesaplaştıkları düşmanın onların karşılarındaki düşmanla aynı olduğunu gösterdi.

Bizler, siyah kitleler her gün defalarca işgale maruz kalırlarken, beyazların artık daha fazla pasif biçimde yerlerinde oturmayacaklarını kanıtladık.

Biz, başkanlık seçimleri için aday belirlemeye yarayan “demokratik sürecin”bu ülkeyi soyan işadamları tarafından icat edilen bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını ortaya koyduk.

Ve yine biz, baskıcı ve sömürücü sınıfların ve arkalarında onları koruyan askeri güçlerin- doğrudan yüzlerine binlerce insanın onlara karşı savaşa hazır olduğunu bütün dünyaya gösterdik.

Demokratik Toplum İçin Öğrenci Hareketi Eyleme Çağırıyor!

Fakat bu çok farklı bir eylem olacak. Bu eylem yanlızca savaşa veya “dış politikaya” karşı değil,savaşlara yol açan bütün emperyalist sisteme karşı olacak.

Bu eylem yalnızca bütün Amerikan işgal birliklerinin koşulsuz geri çekilmesini isteyen bir eylem değil, kahraman Vietnam halkı ve Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin bağımsızlık ve özgürlük savaşını desteklemek için yapılacak.

Bu eylem yalnızca “Vietnam’a barış” gelmesi için değil, fakat emperyalizme karşı burada, Amerika’da bir başka cephe açmak için, savaşı bu topraklara taşımak için yapılacak.

Biz bütün işgal birliklerinin Vietnam’dan ve ait olmadıkları başka yerlerden çekilmelerini talep ediyoruz.

Buna siyah ve melez topluluklar, işçiler, grevci işçiler, liseler ve Berkeley sokakları dahildir.

3Bizler halkın ayağa kalktığı her yerde ezmeye çalışan ve yalnızca iktidarın çıkarlarına hizmet eden, “kanun ve düzeni” Vietnam’da askerler, mahallelerde ve okullarda aynasızlar tarafından sağlamaya çalışan bu sisteme daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz.

Bizler siyahların özgürlük mücadelesine ve genel olarak halka karşı giderek artan saldırılarda hedef olmuş, bütün politik tutukluların serbest bırakılmalarını istiyoruz.

Özellikle siyah özgürlük hareketinin liderleri Huey, P. Newton, Ahmed Evans, Fred hampton, ve Martin Sostre…

BizlerGüney Vietnam Özgürlük Cephesi ve yeni kurulan Güney Vietnam Geçici Devrimci Yönetimine tam destek verdiğimizi ilan ediyoruz. NLF bütün savaş tarihi boyunca Güney Vietnam halkının politik ve askeri liderliğini yerine getirdi. Vietnam’ın bağımsızlığı için bütün düşmanlara karşı kararlı bir mücadele verdi. NLF’nin ve Geçici Devrimci Yönetimin kurulmaları barış, bağımsızlık, tarafsızlık ve Kuzeyle yeniden kademeli bir birleşme doğrultusunda geniş bir koalisyon ve Vietnam’ın hemen barışa kavuşması için atılmış dev bir adımdır.

Bizler aynı şekilde, Vietnamlıların ortak düşmana karşı savaşımlarının bir parçası olan siyahların özgürlük mücadelelerine tam desteğimizi yineliyoruz.

4Biz Porto Riko’nun bağımsızlığını ve Porto Riko halkının maruz bırakıldığı, ABD emperyalizmi eliyle yürütülen sömürgeci baskının sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Ek vergilerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu ülkenin çalışan sınıflarından kesilen, Vietnam’da ve başka yerlerde emekçilerin egemenlerinzevk ve çıkarları için katletmek amacıyla kullanılan vergilerin kaldırılmasını istiyoruz.

Geçtiğimiz yıl Şikago’da mücadeleyi yürüten Conspiracy 8 ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Eylemimiz yaklaşık olarakonun yargılanacağı günlere denk gelmektedir.

Ayrıca yine Vietnam’daki GIs ve dünya genelinde zenginlere karşı savaşan, yoksulların ve emekçilerin yanında olanlarla tam dayanışma içerisinde olduğuuzu ilan ediyoruz.

Aynı şekilde Fort Hodd, Fort Jackson ve başkaca askeri üslerde bulunan ve Vietnam halkına karşı savaşmayı reddeden, ölmek istemeyen GIs’lerle dayanışma içerisindeyiz.

Savaşın Ne Zaman başladığını Hatırlamak Nerdeyse İmkansız!

5Fakat barış yürüyüşleri, imza kampanyalarından yıllar sonra bunların hiç birinin yanlış olmadığı bilinmekle birlikte kritize edilmesi gereken bir konu kalıyor geriye: Bu savaş şu an yalnıza Vietnam’da cereyan etmiyor.

Bu savaş, Guatemala’nın, Bolivya’nın, Tayland’ın cangıllarında vebaşka yerlerde dünyanın bütün ezilen halklarına karşı sürdürülüyor.

Ve burada devam ediyor.Ülkenin tamamında siyahlar tarafından….Üniversite kampüslerinde, Liselerde, alışveriş merkezlerinde… sokaklarda….

Bu iki yüzü olan bir savaş…egemenlik için değil fakat egemenliğin sona ermesi için savaş… imha etmek için değil, fakat özgürlük için ve insanın zincirlerinden kurtulması için….

Ve bu bizim “karşı koyamayacağımız” bir savaş. Bu bizim içinde olmak zorunda olduğumuz bir savaş…

11 Ekim’de on binlerce insan Şikago’ya savaşı bu topraklara taşımak için gelecek!.. Bize katılın!..

BÜTÜN İKTİDAR HALKA

Toplumsol için Ahmet Akif Mücek tarafından çevirilmiştir.

Yorumlar